Ετικέτα: Υπουργός Υποδομών

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.