Ετικέτα: σφραγίστηκε πτέρυγα

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.