Ετικέτα: στρατιωτικός

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.