Ετικέτα: πρόεδρος ΝΟΔΕ Λάρισας

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.