Ετικέτα: πρόγραμμα ελέγχων

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.