Ετικέτα: Παρατηρητήριο ΝΔ

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.