Ετικέτα: κύρωση

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.