Ετικέτα: Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.