Ετικέτα: ζημιά ρεκόρ

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.