Ετικέτα: επίδειξη ισχύος

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.