Ετικέτα: διοικητής Αγίου Όρους

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.