Ετικέτα: διάθεση

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.