Ετικέτα: απόσυρση νομοσχεδίου

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.