Ετικέτα: αναίσθητος

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.