Ετικέτα: άνοιγμα αγοράς

Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων.