«Ναι» στην εξυγίανση της Folli Follie υπό προϋποθέσεις

«Ναι» στη συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie με τους πιστωτές της και στο κούρεμα του 68% των οφειλών της λέει το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, υπό την προϋπόθεση ότι θα «εξαφανιστούν» οι απαιτήσεις των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου για άρση των κατασχέσεων και δεσμεύσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας που τους έχουν επιβληθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης για επικύρωση της επίδικης συμφωνίας εξυγίανσης, δίδοντας προθεσμία τεσσάρων μηνών (από χθες) στην εταιρεία για να προσκομίσει τροποποιημένη τη συμφωνία, χωρίς δηλαδή τις απαιτήσεις για άρση κατασχέσεων και δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί από εισαγγελείς, ανακρίτρια και Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στα κατηγορούμενα και προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Το δικαστήριο ζητεί, ειδικότερα, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν οκτώ σημεία της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά τις εν λόγω δεσμεύσεις. Όπως έκρινε, μόνοι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε άρσεις των σχετικών δεσμεύσεων είναι η Αρχή και τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Με τη σχετική απόφαση (186/2021), ουσιαστικά εγκρίνεται, σε πρώτη φάση, η συμφωνία εξυγίανσης (προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση της εταιρείας), καθώς όπως αναφέρουν οι δικαστές, «το επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie τυγχάνει ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο», αφενός διότι θα διασφαλίσει την αναπτυξιακή βιωσιμότητα της εταιρείας και των νέων φορέων της, αφετέρου διότι οι πιστωτές της θα μπορέσουν να εισπράξουν, έστω και κατά πολύ «κομμένο», μέρος των εκατομμυρίων ευρώ που τους οφείλονται. Όπως υπογραμμίζουν, χαρακτηριστικά, οι δικαστές, «η ζημία για τους πιστωτές της αιτούσας στην επιλογή της βίαιης εκποίησης είναι μεγαλύτερη κατά το χρηματικό ποσό των 26.801.937,54 ευρώ, συγκριτικά με την αντίστοιχη ζημία τους που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τη συμφωνία εξυγίανσης». Δηλαδή, η ζημία που θα υποστούν σε περίπτωση πτώχευσης είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν που θα υποστούν με το προβλεπόμενο «κούρεμα».

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα, ως απαράδεκτη, την πρόσθετη παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, που ζητούσε, διά πληρεξουσίου, να απορριφθεί η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας.

Στο σκεπτικό των δικαστών, σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Η ως άνω συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς της αιτούσας εταιρείας, ούτε παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως, δε, του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ αντιμετωπίζει τους πιστωτές, οι οποίοι ευρίσκονται στην ίδια θέση, με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, τυχόν δε αποκλίσεις από την αρχή αυτή δικαιολογούνται από τους εκάστοτε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή κοινωνικούς λόγους».

Ταυτόχρονα, επικαλούμενοι την από 31.12.2020 έκθεση της εμπειρογνώμονος ελεγκτή λογιστή, αναφέρουν: «Η συνολική ζημία των πιστωτών της εταιρείας, σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 139.488.387,74 ευρώ, ενώ η ζημία των πιστωτών της στην περίπτωση της επικύρωσης και υλοποίησης της προκείμενης συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο συνολικό χρηματικό ποσό των 166.290.325,28 ευρώ.

Πλέον, πιθανολογείται ότι το ανακτήσιμο χρηματικό ποσό σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης του συνόλου του ενεργητικού της αιτούσας, κατά την ημερομηνία της 30ής.09.2020, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 139.488.387,74 ευρώ, από το οποίο και θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές της, που οι απαιτήσεις τους ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 596.177.483,32 ευρώ, εκ των οποίων θα ικανοποιηθεί μόνο ποσοστό 23,4%, αυτό δηλαδή που θα αναλογεί στο ανωτέρω ρευστοποιήσιμο ενεργητικό της (ήτοι τις 139.488.387,74 ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες οφειλές της, ύψους 456.689.095,59 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,6%, θα παραμείνουν ανεξόφλητες». Σημειώνεται ότι το δικαστήριο απέρριψε και την πρόσθετη παρέμβαση του ΕΦΚΑ, που ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση της εταιρείας.

Επιπλέον όσον αφορά στους απλήρωτους προμηθευτές της Folli Follie, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους πιστωτές, οι δικαστές επισημαίνουν ότι: «Στους ανέγγυους πιστωτές της αιτούσας και δη τους ουσιώδεις προμηθευτές, τις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τους λοιπούς πιστωτές, παρατηρείται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τον τρόπο της ικανοποίησής τους, καθόσον οι υποχρεώσεις προς τους ουσιώδεις προμηθευτές και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ποσών 6.088.775,72 ευρώ και 13.599.248,48 ευρώ αντίστοιχα, προβλέπεται ότι θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους, ενώ οι υποχρεώσεις προς τους λοιπούς πιστωτές, ύψους 8.382.675,09 ευρώ, θα διαγραφούν κατά ποσοστό 80% και θα ικανοποιηθεί μόνο ποσοστό 20%, ύψους 1.676.535,02 ευρώ. Κατά την κρίση όμως του παρόντος Δικαστηρίου, η απόκλιση αυτή στη μεταχείριση των ανωτέρω πιστωτών δικαιολογείται από σπουδαίο επιχειρηματικό και κοινωνικό λόγο (άρθρο 106β παρ. 2 περ. δ’ εδ. β’ ΠτΚ) κ.λπ.».

Πηγή: naftemporiki.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας