ΑΣΕΠ: Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής- εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), στους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους των κλάδων ΠΕ70_71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ (για τις σειρές κατάταξης 5484-5485 του κύριου αξιολογικού πίνακα κατάταξης) και ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (για τις σειρές κατάταξης 2984-2985 του επικουρικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης), που προέκυψαν έπειτα από την αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν δεκτών αιτήσεων θεραπείας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμήσαντες των ανωτέρω κλάδων θα διενεργηθεί στις 20-5-2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα e-presence.

Πίνακες Ισοβαθμούντων 3ΕΑ/2019

 

Δείτε επίσης

Βρείτε μας