Επιμελητήριο Λάρισας: Συνεχίζεται η έκδοση του Οδηγού Ελλήνων Εξαγωγέων

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

«Το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας και την ICAPAE, προκειμένου να υποβοηθήσουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στο έργο τους θα συνεχίσει και φέτος την επιτυχημένη έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2021-2022 τόσο σε βιβλίο όσο και σε CD-ROM.

Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν του Νόμου 4072/2012 για τη «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» καταργήθηκε η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε), και

«εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)».

Για το λόγο αυτό όσες επιχειρήσεις έχουν χαρακτήρα εξαγωγικό και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον ως άνω κατάλογο παρακαλούνται να αποστείλουν στην ICAPAE (υπόψη κας Βώσσου Σοφίας στο e-mail: svossou@icap.gr , τηλ. 2107200247) το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαίου 2021 τα κάτωθι στοιχεία

  • Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου
  • Αρ. ΓΕΜΗ
  • Επωνυμία
  • ΑΦΜ
  • Διακριτικό τίτλο
  • Δ/νση
  • Τηλεφωνα, fax, e-mail
  • Προϊόντα που εξάγει

Δείτε επίσης

Βρείτε μας