Στην πόλη της Λάρισας, δωρεάν έλεγχοι θα γίνουν:

1. στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 10:00π.μ. – 16:00μ.μ.

2. στο ΚΤΕΛ Λάρισας, 10:00π.μ – 14:00μ.μ.

3. στην Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 10:00π.μ. -14:00μ.μ.