Ορισμός επιπλέον μελών σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Γεώργιου Δοδοντσάκη συμπληρώνονται οι κάτωθι αποφάσεις συγκρότησης και ανασυγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας, ορίζοντας επιπλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα Συμβούλια της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας: 3207/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΔΓ46ΜΤΛΗ-ΗΔΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ70

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Λάρισας: 3210/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΩΕ46ΜΤΛΗ-4ΡΕ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ70
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας: 3209/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΛΒ146ΜΤΛΗ-Ψ1Ψ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΣΑΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Τρικάλων: 3208/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΓΙΣ46ΜΤΛΗ-Ξ8Ρ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΤΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: 3213/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9Β9Λ46ΜΤΛΗ-ΣΓΝ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ Λάρισας: 110/11-01-2021 (ΑΔΑ: 660Μ46ΜΤΛΗ-ΔΥΒ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.02
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ04.01
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας: 3215/29-03-2021 (ΑΔΑ: Ω0Τ446ΜΤΛΗ-8ΜΩ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΔΕ Τρικάλων: 3214/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΗΔ46ΜΤΛΗ-ΣΩΛ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ81
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ03
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) ΖΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03

 

Η θητεία των επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανωτέρω Συμβουλίων είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας