Δύο ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων εισαγωγής για υποψήφιους σχολών από το Πολυιατρείο ANIMUS

Το μεγαλύτερο και πληρέστερο Πολυιατρείο της Κεντρικής Ελλάδας, το «Animus Πολυιατρείο» δημιούργησε δυο ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων εισαγωγής για όλους τους υποψήφιους ΑΕΝ, Στρατιωτικών σχολών, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής και ΤΕΦΑΑ.

Πακέτο Ιατρικών Εξετάσεων Εισαγωγής για υποψηφίους ΑΕΝ, Στρατιωτικών Σχολών, Σωμάτων Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ

– Οφθαλμολογική  εξέταση με μέτρηση της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού.

– Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού

– Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση με ακουόγραμμα και γνωμάτευση ιατρού

– Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού

Κόστος πακέτου: 80 €

Πακέτο Ιατρικών Εξετάσεων Εισαγωγής υποψηφίων στο Πυροσβεστικό σώμα

– Ορθοπεδική εξέταση

– Γεν. χειρουργική εξέταση

– Δερματολογική εξέταση

– Νευρολογική εκτίμηση

– Παθολογική εξέταση

– Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση με ακουόγραμμα

– Οφθαλμολογική εξέταση

– Ηλεκτροκαρδιογράφημα

– Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες)

(Όλες  οι παραπάνω εξετάσεις συνοδεύονται από ιατρική γνωμάτευση)

Κόστος πακέτου: 130 €

Δείτε επίσης

Βρείτε μας