Λάρισα: Αυτά έδειξε ο μετασεισμικός έλεγχος στα σχολεία – Δείτε ποια είναι «ακατάλληλα» και σε ποια χρειάζονται επισκευές (ΛΙΣΤΑ)

Σχετικά με τις Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Λαρισαίων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασεισμικού ελέγχου και την αποστολή από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της γνωμάτευσης για την τελική κατάταξη τους σας αποστέλλουμε τον Πίνακα προς ενημέρωσή σας.

Διευκρινίζουμε ότι:

Τα  σχολεία κατηγορίας  Α  κρίνονται “κατάλληλα|” για άμεση χρήση.
Τα σχολεία κατηγορίας B κρίνονται “κατάλληλα|” για άμεση χρήση με την προϋπόθεση “άρσης επικινδυνότητας” (πχ αποφυγή πτώσης υλικών στα σημεία των βλαβών που καταγράφηκαν)  ενώ οι επισκευές μπορεί να γίνουν σε δεύτερο χρόνο.

Ήδη, συνεργεία του Δήμου ολοκληρώνουν μέχρι την Τετάρτη 7/4/2021 τις εργασίες ¨άρσης επικινδυνότητας” σε όλα τα σχολεία κατηγορίας Β και αποδίδονται σε άμεση Διοικητική και Εκπαιδευτική λειτουργία.

Τα σχολεία ή, τμήματα αυτών κατηγορίας Γ,Δ,Ε κρίνονται “ακατάλληλα|” για άμεση χρήση. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατόπιν επισκευών των βλαβών.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας