ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: Ομαλά εξελίσσεται και η δεύτερη μέρα εκλογών για τη νέα 25μελή Νομαρχιακή Επιτροπή

Συνεχίζεται σήμερα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου η διαδικασία για την εκλογή της νέας 25μελούς νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, στην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων του ΕΑΚΛ.

Οι κάλπες θα είναι ανοικτές έως τις 5 το απόγευμα, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχει ψηφίσει περίπου το 80% των εκλεκτόρων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται σήμερα το απόγευμα.

Αναλυτικά, με αλφαβητική σειρά, τα υποψήφια μέλη της Ν.Ε, είναι τα εξής:

⦁ AΔAMOΠOYΛOΣ ΔIAMANTHΣ
⦁ ANAΣTAΣOΠOYΛOY EΛENH
⦁ ANΔPEOY APIΣTOTEΛHΣ
⦁ APAΠKOYΛE ΔEΣΠOINA
⦁ APΣENOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
⦁ ΓKOΓKOΣ ΓEΩPΓIOΣ
⦁ ΓKOYNTPOYMΠHΣ ΣAKHΣ
⦁ ΔHMATPAKOΠOYΛOΣ BAΓΓEΛHΣ
⦁ ΔOMOΞOYΔHΣ MAPIOΣ
⦁ ZΩΓPAΦOΣ BAΣIΛHΣ
⦁ KABBAΔIAΣ XPHΣTOΣ
⦁ KAΛOΓIANNHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
⦁ KAΛTΣA MAPIANA
⦁ KAPAΓEΩPΓOΣ ΘΩMAΣ
⦁ KAPAIΣKOΣ AΘANAΣIOΣ
⦁ KAPIΠIΔHΣ ΓIANNHΣ
⦁ KATΣAMΠEΛAΣ MENEΛAOΣ
⦁ KΩΣTAPOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ
⦁ ΛYPOΠOYΛOY MAPIA
⦁ MAΓAΛIOY EPMINA
⦁ MHTPOYΛAΣ ΣΠYPOΣ
⦁ MHTΣAINAΣ ΓIANNHΣ
⦁ MIΓAΣ BAΣIΛEIOΣ
⦁ MΠAΛHΣ AΣTEPIOΣ
⦁ MΠEXΛIBANHΣ ΘΩMAΣ
⦁ MΠOYZOYKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
⦁ NHMA MATINA
⦁ NIKOΠOYΛOΣ AΘANAΣIOΣ
⦁ NTAHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
⦁ ΠAΠAΔHMHTPIOY XPHΣTOΣ
⦁ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ABPAAM
⦁ ΠAΠANIKA EYH
⦁ ΠAΠAXPHΣTOY NTINA
⦁ PAΠTHΣ ΓIANNHΣ
⦁ ΣΔPAΛH EΛENH
⦁ ΣOYPΛATZH XAPIKΛEIA
⦁ ΣTAΓIANNH EΛENH
⦁ ΣΦHKAΣ ΓIΩPΓOΣ
⦁ TPIANTAΦYΛΛOY ANEΣTHΣ
⦁ TΣAKNAKHΣ ΓIANNHΣ
⦁ TΣIOΠAΣ XPHΣTOΣ
⦁ TΣIOYTPAΣ BAΣIΛHΣ
⦁ YΨHΛANTHΣ ANAΣTAΣIOΣ
⦁ XAXAMHΣ ANTΩNIOΣ
⦁ XPHΣTOY XPYΣOYΛA
⦁ ΨAΘAΣ ΠAYΛOΣ

Δείτε επίσης

Βρείτε μας