Δήμος Τεμπών: Κλειστά τα σχολεία σε Αιγάνη, Αμπελάκια και Καλλιπεύκη την Τετάρτη

Ο Δήμαρχος Τεμπών,

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις:

  1. Τις διατάξεις άρθρου 94, παρ. 4, περιπτ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
  2. Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός)
  3. Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή των μαθημάτων  των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Αιγάνης και Αμπελακίων καθώς επίσης και του Δημοτικού Σχολείου Καλλιπεύκης, για αύριο Τετάρτη 17-2-2021, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας