Λαμπρούλης: «Να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες στον Δήμο Νοτίου Πηλίου»

Ερώτηση κατέθεσε ο Λαρισαίος βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, αναφέροντας τα εξής:

«Ανυπέρβλητες δυσκολίες στη λειτουργία τους αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι της χώρας λόγω της υποχρηματοδότησης, της έλλειψης του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού και των κατάλληλων υποδομών σε όλες τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν την εντατικοποίηση, την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, την υποβάθμιση υποδομών και την έλλειψη συντήρησης μηχανημάτων με αποτέλεσμα πολλά σοβαρά εργατικά ατυχήματα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες σακατεμένους εργαζόμενους.

Οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, όπως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεγάλες. Αντί να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των δήμων με μόνιμο προσωπικό και κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό έχουν ανοίξει με πλήθος νομοθετήματα τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και την παράδοσή τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, την υποβάθμιση και την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών για τους δημότες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αρνητικών εξελίξεων στην Τοπική Διοίκηση είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, που εκτείνεται σε έκταση 370,00 τ.χμ. και αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες, 18 Τοπικές Κοινότητες και δεκάδες διάσπαρτους οικισμούς. Η δημοτική αρχή εισηγείται, λόγω «αδυναμίας εκτελέσεως εργασιών με ίδια μέσα», την παράδοση όλων των υπηρεσιών του δήμου σε εργολάβους. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής δεν μπορούν να εκτελεστούν:

 • «Εργασίες συντήρησης πύλαρ αντλιοστασίων και αλλαγής λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Νοτίου Πηλίου», με 25 ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια και για την αντικατάσταση 5000 λαμπτήρων το χρόνο, δεν απασχολείται κανένας υπάλληλος – ηλεκτρολόγος.
 • «Συντηρήσεις – Επεκτάσεις Δημοτικών Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού» Οι ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά σε θέματα εργασιών Αποκατάστασης Δημοτικών Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού απαιτείται, προσωπικό και κατά κύριο λόγο, ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, το οποίο δεν υπάρχει στο Δήμο.
 • «Εργασίες αποκομιδής στερεών αποβλήτων στην Δ.Ε. Τρικερίου και μεταφοράς στερεών αποβλήτων από το νησί Παλαιό Τρίκερι με πλωτό μέσο», ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες αποκομιδής στερεών αποβλήτων στην Δ.Ε. Τρικερίου του Δήμου. Επίσης, ο Δήμος δεν διαθέτει πλωτό μέσο για τη μεταφορά των απορριμμάτων από το νησί Π. Τρίκερι.
 • «Αγροτική Οδοποιία» στον Δήμο απασχολούνται δύο (2) χειριστές μηχανημάτων, μόνιμοι υπάλληλοι, και ένας (1) χειριστής με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι εκσκαφείς εξυπηρετούν και την υπηρεσία καθαριότητας, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς απασχολημένοι. Επιπλέον είναι αρκετά παλιοί με αποτέλεσμα να παθαίνουν συχνά βλάβες. Παρουσιάζονται προβλήματα που σε όλη την έκταση του οδικού δικτύου, όπως κατολισθήσεις-κατακρημνίσεις – πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε πρέπει ένας τουλάχιστον εκσκαφέας σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τους.
 • «Συντήρηση και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Δημοτικών δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης». Οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης (π.χ. σπάσιμο αγωγών) είναι καθημερινές και πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα ώστε να αποκαθίσταται η ύδρευση. Οι ανάγκες είναι τεράστιες! Οι δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργων μόνιμοι υπάλληλοι, και ένας (1) χειριστής με σύμβαση ορισμένου χρόνου απασχολούνται στην καθαριότητα και σε άλλες εργασίες. Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει την παραπάνω εργασία με ίδια μέσα.
 • «Εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλάκων». ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού ρείθρων και των αυλάκων απορροής όμβριων υδάτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου με ίδια μέσα.
 • «Μεταφορές εν γένει» Ο Δήμος δεν διαθέτει στο στόλο του φορτηγό, όχημα μεταφοράς προσωπικού και ότι άλλο όχημα μεταφοράς. Στον Δήμο απασχολούνται έξι (6) οδηγοί μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ, και απασχολούνται στην καθαριότητα στα απορριμματοφόρα. Οι ανάγκες για μεταφορές είναι καθημερινές, διότι προκύπτει συνεχώς ανάγκη να μεταφερθούν υλικά ύδρευσης, υλικά ηλεκτροφωτισμού, ορυκτό υλικό για την αγροτική οδοποιία κ.τλ.
 • «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ξερών δέντρων,συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, αποψίλωσης και κοπής ξερών χόρτων δημοτικών οδών και στο οδικό δίκτυο με ειδικό μηχάνημα, καθαρισμού μονοπατιών και κοινοχρήστων χώρων, παραλιών, οικοπέδων, αποκομιδής – μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων & μπαζών, αποχιονισμού». Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες που αφορούν την οδική ασφάλεια, την πυροπροστασία και τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων.
 • «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Καθαρισμό Ρεμάτων» Δεν υπάρχουν χειριστές μηχανημάτων. Ο καθαρισμός των ρεμάτων χρήζει άμεσης επίλυσης καθώς πρέπει να γίνει σε περιορισμένο χρόνο, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, όπως περιγράφεται παραπάνω, βρίσκονται και δεκάδες άλλοι δήμοι της χώρας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Με ποιον τρόπο θα στηρίξει άμεσα τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τις υποδομές και το μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του και να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες;
 • Τι μέτρα θα πάρει για την επαρκή οικονομική ενίσχυση των δήμων της χώρας;
 • Πότε θα προβεί στην πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που χρειάζονται οι δήμοι;
 • Τι θα κάνει για να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε προσωπικό»;

Δείτε επίσης

Βρείτε μας