Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου

Σε ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας τονίζονται τα ακόλουθα:

  • Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και  ειδικότερα από τη συμβολή της με τη Δημοτική Οδό Αγιάς – Σωτηρίτσας, έως ανώνυμη δημοτική οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πουρί στον Αγιόκαμπο Λάρισας στο πλαίσιο του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», για χρονικό διάστημα από 25-11-2020 έως και 25-05-2021 κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε εκτέλεση της ανωτέρω (3) σχετικής Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας  Θεσσαλίας  και Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού.
  • Κατά τη  διάρκεια κατασκευής του τεχνικού η πρόσβαση στον οικισμό Σωτηρίτσας, μέσω της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης θα διακοπεί. Η κίνηση των οχημάτων που διέρχονται από την Επαρχιακή Οδό Λάρισας-Αγιοκάμπου με κατεύθυνση τον οικισμό Σωτηρίτσας θα ακολουθήσει το δίκτυο  των  δημοτικών οδών και  με  κατάλληλη κατακόρυφη  και  οριζόντια  σήμανση  που  θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο

Δείτε επίσης

Βρείτε μας