Κοινή πρόταση 4 παρατάξεων: Προμήθεια 15 απορριμματοφόρων χωρίς να δαπανήσει ο Δήμος Λαρισαίων ούτε ένα ευρώ

Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσαν οι τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης Λάρισα Μπροστά με επικεφαλής την Ρένα Καραλαριώτου, Πρωτοβουλία Αξιών με επικεφαλής το Παναγιώτη Γούλα, Ορμη Ανανέωσης με επικεφαλής τον Νίκο Γαμβρούλα και Λαρισαίων Κοινόν με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Βαϊούλη, με σκοπό η νέα χρηματοδότηση των 600.000€ που δόθηκε στον Δήμο Λαρισαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, να διατεθεί για την προμήθεια απορριμματοφόρων.

Το γεγονός αυτό όπως αναφέρουν, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη πως το δάνειο 3,9 εκ για την προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας που πρότεινε η Δημοτική Αρχή δεν χρειαζόταν, ενώ δικαιώνεται για ακόμη μια φορά η πρόταση τους για ανανέωση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της καθαριότητας από χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ή από τη Γενική Γραμματεία Αποβλήτων, αλλά και από κονδύλια για την Πράσινη ανάπτυξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από δανειο ή leazing.

Ήδη, τονίζουν πως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Δήμος Λαρισαίων έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 1.750.000€ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας,  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και κυρίως χωρίς να επιβαρυνθεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου, ενώ αναμένονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις.

Ακολουθεί η πρόταση των παρατάξεων:

Η  δημοτική αρχή στις 21/7/2020 , για την  ανανέωση και αντικατάσταση του   μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας , πρότεινε την σύναψη δανείου ποσού 3,9 εκ ευρώ .

Με  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στις  6.8.2020   χρηματοδοτήθηκε  με το ποσό του 1.155.000 ευρώ για την προμήθεια επτά απορριμματοφόρων, στο πλαίσιο του άξονα «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ .

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  στις 5 Οκτωβρίου 2020, χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 600.000 ευρώ , από το πρόγραμμα «Τοπική  ανάπτυξη  και  προστασία  περιβάλλοντος»  του  προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» , για την προμήθεια  μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, ενώ με την τροποποίηση του προγράμματος  στις 16 Οκτωβρίου 2020 υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας απορριματοφόρων. Από την συγκεκριμένη πρόσκληση  ο κάθε Δήμος θα επιλέξει τι είδους μηχανήματα επιθυμεί να προμηθευτεί ανάλογα με τις ανάγκες του .

Επειδή  όλες οι παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου συμφωνούν ότι αποτελεί προτεραιότητα η ανανέωση και  αντικατάσταση του   μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας επιβάλλεται με την χρηματοδότηση των 600.000 ευρω να προμηθευτούμε εξοπλισμό για την Διεύθυνση καθαριότητας και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα .

Με την αποδοχή της πρότασης μας, ο Δήμος από τα 3,9 εκ ευρώ που απαιτούνταν για την ανανέωση του στόλου καθαριότητας θα έχει ηδη εξασφαλίσει  εξοπλισμό ύψους 1,8 εκ ευρώ και θα  ολοκληρώσει την προμήθεια και των 15 απορριμματοφόρων που απαιτούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας  . Έτσι θα υπολείπονται μόνο 2,1 εκ, τα οποία και αυτά βάσει της υπ’αριθμ   29/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου θα μπορέσει αντλήσει  από χρηματοδοτήσεις εντός του 2020  και του  2021  .

Εισηγούμαστε

Το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει ότι η χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Τοπική  ανάπτυξη  και  προστασία  περιβάλλοντος»  του  προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» , θα διατεθεί στην προμήθεια απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της διεύθυνσης καθαριότητας.

 

Βρείτε μας