Ικανοποίηση Μανώλη για τα ανταποδοτικά Α.Π.Ε. 5ετιας

Την ικανοποίησή του δηλώνει ο δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης.

Το ποσό των 26.531,30 ευρώ σε ενεργούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας  πέντε (5) Κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών για ανταποδοτικά Α.Π.Ε. 5ετίας. Σε πέντε (5) κοινότητες του Δήμου Τεμπών επιμερίζονται ποσά της 5ετίας (2015-2019) μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενα από το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. Υπέρ Οικιακών Καταναλωτών.

Αφορά τις κοινότητες:
Γόννων (3.401,60 ευρώ για το 50% του Υ/Η σταθμού)
Καλλιπεύκης (10.622,11 ευρώ για το 50% και 100% των Υ/Η σταθμών)
Κρανέας (1544,94 ευρώ για το 50% του Υ/Η σταθμού)
Πυργετού (1551,73 ευρώ για το 50% του Υ/Η σταθμού )
Ευαγγελισμού (9.410,92 ευρώ για το 100% των  Ανεμογεννητριών)

Σε ανακοίνωση ο δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης επισημαίνει: «Μετά από πολλές προσπάθειες και παρεμβάσεις μας δηλώνουμε ικανοποίηση που επιτέλους υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, όπου δημοσιοποιείται ο πίνακας επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των ενεργών οικιακών καταναλωτών στις ανωτέρω κοινότητες του δήμου μας, όπου λειτουργούν σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την περίοδο των ετών 2015-2019.

Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή στις 31.7.2020. Η απόφαση αυτή, στην οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ως χώρα, ως κοινωνία, ως οικογένεια, προσφέρει μια μικρή οικονομική ανάσα και έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή», καταλήγει ο δήμαρχος.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας