Εργατικό Κέντρο Λάρισας: Συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ

Η Διοίκηση τους Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποίησε συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ για τα προβλήματα που υπάρχουν στον βρεφονηπιακό σταθμό του οργανισμού στην περιοχή(Εργατικές κατοικίες Γιάννουλης)  και τα προβλήματα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα . Με βάση αυτά κατέθεσε σχετικό υπόμνημα θέτοντας τα εξής :

«Πρόσφατα αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας πραγματοποίησε επίσκεψη στον βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ, για να συζητήσει με τους εργαζόμενους τα  προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον συγκεκριμένο χώρο.

Το πρώτο που προκαλεί που διαπιστώσαμε είναι ότι ενώ ο ΒΝΠ του ΟΑΕΔ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 63 παιδιά, αυτό όμως δεν μπορεί να καταστεί δυνατόν γιατί αυτή την στιγμή υπάρχουν μόνο 2 μόνιμοι βρεφονηπιοκόμοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότερα από 15 παιδιά. Είναι συγχρόνως απορίας άξιον ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί δεν έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη από το 2007.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ακόμα και οι προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών γίνονται περίπου τον Φεβρουάριο κάθε έτους με ότι σημαίνει αυτό για την λειτουργία του ΒΝΠ σταθμού, ενώ φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο αλλά τον Ιούνιο. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι μάλιστα σύντομα θα απολυθούν(τέλος Ιούλη) . Και όλα αυτά παρότι οι συμβάσεις τους αφορούν όλη την χρονική διάρκεια του σχολικού έτους και θα έπρεπε  η  έναρξή τους να είναι αντίστοιχη.

Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του ΒΝΠ σταθμού του ΟΑΕΔ, ενώ έχουν ίδιο αντικείμενο εργασίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονται με διαφορετικές συμβάσεις εργασίας (κάποιοι με δίμηνες ΣΟΧ και οι υπόλοιποι με δίχρονες ΣΟΧ). Επίσης οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ενώ οι αντίστοιχοι συνάδελφοι στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ έχουν.

Αναρωτιόμαστε :

  • Με ποιο σκεπτικό δεν γίνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες ;
  • Με ποιο σκεπτικό δεν δικαιούνται ανθυγιεινό επίδομα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του ΒΝΠ του ΟΑΕΔ, από τη στιγμή που με την αλλαγή των ενσήμων ο Οργανισμός και το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι τα καθήκοντα τους είναι ίδια με των συναδέλφων που παίρνουν το ανθυγιεινό επίδομα ;
  • Γιατί υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους εργαζόμενους των ΕΠΑΣ με αυτούς στους ΒΝΠ σταθμούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των ΚΠΑ ;

Απαιτούμε :

  1. Να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε προσωπικό του ΒΝΠ σταθμού. Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος εργαζόμενος. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συναδέλφους
  2. Να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν με την ΣΟΧ1/Α 2019.
  3. Να χορηγηθεί το ανθυγιεινό επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των κτιρίων του ΟΑΕΔ.
  4. Να χορηγηθούν ΜΑΠ αναδρομικά στο προσωπικό καθαριότητας από την πρώτη μέρα πρόσληψης.»

Δείτε επίσης

Βρείτε μας