Επανέναρξη λειτουργίας τμημάτων Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου για σπουδαστές κάτω των έντεκα (11) ετών

Σε συνέχεια της κοινής υπουργικής απόφασης για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ανακοινώνεται ότι η Μουσική Σχολή Δήμου Τυρνάβου θα επαναλειτουργήσει από σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και για σπουδαστές κάτω των 11 ετών.
Οι σπουδαστές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.
Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694 ΚΥΑ.

Βρείτε μας