Εγκρίθηκαν τρεις θέσεις για τη ΔΕΥΑ Τεμπών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, εγκρίνεται η σύναψη τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης) Δήμων.

Μεταξύ αυτών προβλέπονται τρεις (3) θέσεις στη ΔΕΥΑ του Δήμου Τεμπών.

Οι προσλήψεις αφορούν χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας