Τα προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:

 • «Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
60 ωρών Έως 20/02/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

 

 • «Self – Defense Instructor I»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
100 ωρών Έως 13/03/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

 

 • «Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
125 ωρών Έως 31/01/2020 κ. Περάκης Κωνσταντίνος

 

 • «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
Ετήσιο Έως 28/02/2020 κα. Τζιβινίκου Σωτηρία

 

 • « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
160 ωρών Έως 31/01/2020 κ. Μάγος Κώστας

 

 • «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
Ετήσιο Έως 31/01/2020 κα. Μπότσογλου Καφένια

 

 • « Εισαγωγή στη δομή και τις μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
150 ωρών Έως 20/05/2020 κα. Σαπουντζάκη Γαλήνη

 

 • « Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
600 ωρών Έως 31/01/2020 κα. Ανδρέου Γεωργία

 

 

 • « 2D-3D Σχεδίαση με AutoCAD»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

 • « 3D Σχεδίαση, φωτορεαλισμός & κίνηση με 3dSmax. Εισαγωγή στο Blender 3d»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

 • « Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
12 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487,  e-mail: learning@uth.gr

και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας