Ο Λαμπρούλης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα – Αντιπυρική προστασία στο Ν. Λάρισας

Με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Απρίλιο του 2018 και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό, για την αντιπυρική προστασία των οικοσυστημάτων της χώρας, προσλήφθηκαν 108 εργαζόμενοι στα τρία δασαρχεία του Νομού Λάρισας σε ειδικότητες δασολόγων, δασοπόνων, ειδικών δασικής προστασίας, διοικητικού προσωπικού και Εργατών με χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αρχικής διάρκειας 8 μηνών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο ώστε να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών για αντιπυρική προστασία και συγχρόνως η κατάρτιση ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Τον Δεκέμβριο του 2018 με απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας άλλαξε η ειδικότητα των ανειδίκευτων εργατών, σε δασεργάτες (κωδικός 651120) και το πρόγραμμα παρατάθηκε ως τις 15/11/2019, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός της απόλυση των εργαζομένων, αφετέρου τα τεράστια προβλήματα που θα προκύψουν στα ζητήματα της δασοπροστασίας.
Θεωρούμε πως η δασοπροστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτείται η συνέχιση της εργασίας των δασεργατών και μετά το πέρας του προγράμματος, η κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών που υπάρχουν όπως φυσικά και η πρόσληψη και η στήριξη των δασαρχείων με επιστήμονες και των αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να θωρακιστεί η δασική περιουσία της χώρας.
Η σωτηρία του δασικού πλούτου και η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να αποτελούν δημοσιονομικό κόστος, όπως και τα αναγκαία έργα προστασίας του λαού και οι εργαζόμενοι που τα υλοποιούν να μπαίνουν στη ζυγαριά “κόστους-όφελος”

Με βάση τα ανωτέρω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν ώστε να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να εργάζονται και μετά τη λήξη του προγράμματος και να μετατραπούν ο άθλιες συμβάσεις “κοινωφελούς” εργασίας σε μόνιμης, με αξιοπρεπή μισθό και πλήρης εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι Βουλευτές

Γιώργος Λαμπρούλης
Χρήστος Κατσώτης
Μανωλάκου Διαμάντω

Δείτε επίσης

Βρείτε μας