Επίσκεψη στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. από τον Νίκο Πουτσιάκα

Την αναπτυξιακή εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., που εδρεύει στην Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων, επισκέφθηκε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ Νίκος Πουτσιάκας, συνοδευόμενος από το στέλεχος του κόμματος Αστέριο Χλωρό. Κατά την επίσκεψη, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Διευθυντή της Εταιρείας Βάϊο Κουτή και στελέχη του φορέα και να συζητήσει για το ρόλο που διαδραματίζει το ΚΕΝΑΚΑΠ, ως αναπτυξιακός φορέας της περιοχής που σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στην πλειοψηφία με κοινοτικούς πόρους, με σημαντικότερο το πρόγραμμα Leader.

Από τη συνάντηση προέκυψε ότι ο ρόλος των δομών αυτών είναι σημαντικότατος με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία.

Προκύπτουν, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις και προβλήματα καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών, που προέρχονται κυρίως από το Κεντρικό επίπεδο και σχετίζονται συνήθως με ζητήματα ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου.

Έγινε, επίσης, συζήτηση και για τα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, καθώς ο Βάϊος Κουτής είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», η οποία ασχολείται με δράσεις διατήρησης της άγριας ζωής και τη βελτίωση της συνύπαρξης με τον άνθρωπο.

Ο Νίκος Πουτσιάκας δήλωσε σχετικά: «Οι δράσεις των προγραμμάτων τύπου Leader, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχικές και ολιστικές παρεμβάσεις, καθώς και επαληθευτές της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Παρατηρούνται όμως, τελευταία, έντονες τάσεις γραφειοκρατικοποιήσης, οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στην αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων προς όφελος των πραγματικών δυνητικών ωφελουμένων, κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί καθόσον απομακρύνει τους Πολίτες  από την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (Ε.Π.Κ.), μέλος του οποίου είναι το ελληνικό Κόμμα των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, στηρίζει τις πολιτικές που διαμορφώνονται από τους ίδιους τους πολίτες για τους πολίτες, με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο».

Για τον ρόλο των περιβαλλοντικών οργανώσεων ανέφερε ότι «αυτός είναι καθοριστικός και πρέπει να εκτελείται απρόσκοπτα, να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των οργανώσεων και να ενσωματώνονται στις τελικές αποφάσεις, καθώς είναι προς όφελος όλων.

Το Ε.Π.Κ. στηρίζει σθεναρά την κοινωνία των πολιτών, για τον θετικό ρόλο που παίζει στα κοινωνικά και πολιτικά ευρωπαϊκά δρώμενα».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας