Χρήματα από το «ΦιλόΔημος ΙΙ» στο Δήμο Τεμπών για την συντήρηση σχολείων

Παρεμβάσεις ύψους 74.280 ευρώ θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία του Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τον επιμερισμό του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Ειδικότερα εγκρίθηκε το ποσό 74.280 ευρώ με τη συμμετοχή του δήμου να είναι στο ποσό των 12.380 ευρώ. Το χρηματικό ποσό που εγκρίθηκε αφορά αποκλειστικά για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.

Η πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» με απόφαση του υπουργείου εσωτερικών έχει ως εξής: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας