Επιταχύνονται οι προσλήψεις στην Βουλή μέσω ΑΣΕΠ

Μόνιμες προσλήψεις νέων υπαλλήλων στη Βουλή μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των κομμάτων ο Νίκος Βούτσης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της διάσκεψης των προέδρων και από ότι φαίνεται ο πρόεδρος της Βουλής επιταχύνει τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika news αύριο Τετάρτη θα γίνει η διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Κανονισμού σε εισήγηση του Προέδρου της Βουλής κ. Βούτση, για την έκδοση απόφασης του καθορισμου του αριθμού αιτήσεων προσλήψεων κατά κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

Να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που εκδίδεται κατά τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής καθορίζεται ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων κατά κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας προσωπικού.

Με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις μπορεί, με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής και απλή γνώμη της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής να καλυφθούν θέσεις προσωπικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως κλάδων που απαιτούν πρόσθετα από τα συνήθη προσόντα, ή όταν επείγει η αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή επιβάλλεται τούτο από τη φύση της εργασίας συγκεκριμένου κλάδου και τις ιδιαιτερότητες της Βουλής.

Όπως αποκαλύπτουν τα dikaiologitika news οι προσλήψεις προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του 2018 και ειδικότερα είχε υπολογιστεί η πρόσληψη από 22 έως 24 μονίμων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ για να καλυφθούν τα κενά του οργανογράμματος.

Ποιες ειδικότητες αναμένεται να ζητηθούν και ποια θα είναι τα προσόντα

Για τον κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών και για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.

Για τον κλάδο ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μπορούν να ανατίθενται σε υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας καθήκοντα επόπτη καθαριότητας.

Για τον κλάδο ΥΕ3 Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εντύπων για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως

Στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων-Στενογράφων ορίζεται η άριστη γνώση επεξεργασίας κειμένου με χρήση Η/Υ, ενώ για τις ειδικότητες ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας στενογραφίας απαιτείται και άριστη γνώση ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας με χρήση Η/Υ ή στενογραφίας αντίστοιχα.

Για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα:
– Πληροφορικής
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
– Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
– Επιστήμης Υπολογιστών
– Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
– Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
– Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
– Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
– Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
– Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας