Κάλεσμα μουσικών για στελέχωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

Καλούνται μουσικοί από Λάρισα για τη στελέχωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας (ΣΟΛ) και ΣΟΛ junior.

Συγκεκριμένα για τη ΣΟΛ, το επίπεδο σπουδών είναι μαθητές Ανωτέρας, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των οργάνων. Για τη ΣΟΛ junior, το επίπεδο πρέπει να είναι από Μέση τάξη και πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν βιογραφικά στο ΔΩΛ πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας