Προσλήψεις στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας

Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού , των παρακάτω ειδικοτήτων ανακοίνωσε η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή της Λάρισας. Συγκεκριμένα:

1. Δύο (2)  ΠΕ Γεωπόνος  Ζωικής Παραγωγής

2. Έναν (1) ΠΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής

3. Δύο (2)  ΤΕ Τεχνολόγος  Αγροτικών Μηχανημάτων & Αρδεύσεων

4. Δύο (2)  ΔΕ Τεχνίτης Αγροτικών Μηχανημάτων (Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων)

5. Δυο (2)  ΔΕ Γεωργοτεχνίτες Ειδικότητας Ζωοτεχνίας (σταβλίτες)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο , να καταθέσουν στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ (4° Χιλ.Λάρισας-Τρικάλων), αίτηση -υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά από την σχετική προκήρυξη.

Έντυπο της αίτησης μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της Σχολής ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

τηλέφωνο της Σχολής 2410 – 621353 και τηλ.-FAX 2410 – 611092,3 κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας