Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Δ’ τριμ. 2017, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κ.

2.Αναμόρφωση (4η ) προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

3.Αποδοχή ποσού, Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

4.Διάθεση πιστώσεων  Τουριστικής Προβολής, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

5.Διαγραφές ποσών, Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων

6.Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η τροποποίηση προϋπολογισμού», Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.

7.Γνωμοδότηση επί πρόθεσης του Καραδούκα Αθαν., για Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος περίπου 6,3 MW στον Πηνειό ποταμό, στα όρια της Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Προεδρείο

8.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

9.Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

10.Κανονισμός λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

11.Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

12.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

13.Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή  τοιχίου  για την προστασία δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Σπηλιάς», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

14.Έγκριση Π.Π.Ο.Π. του έργου «Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

Βρείτε μας