Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τεμπών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τεμπών θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση στην αίθουσα «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού &Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών, έτους 2018 Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
  2. Αποδοχή Προγράμματος Κουνουποκτονίας έτους 2018              Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
  3. Λογότυπο Δήμου Τεμπών                                                                   Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
  4.  Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης-Εκμίσθωσης, για το έτος 2018 Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016), για το έτος 2018        Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
  6. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016), για το έτος 2018        Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας