Βολές της αντιπολίτευσης προς Σάπκα και Τσεκούρα για το Θεσσαλικό Θέατρο

Σε σκληρή απάντηση των κ.κ. Ειρήνη Καραλαριώτου, Κων/νος Τζανακούλης, Έκτορας Νασιώκας και Κωνσταντίνος Διαμάντος, προς την δημοτική αρχή και συγκεκριμένα προς τους κ.κ. Σάπκα και Τσεκούρα, με αφορμή την επιλογή καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Θεσσαλικό Θέατρο.
Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση:

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η εμμονή στο λάθος της Δημοτικής αρχής που επιμένει σε μία ανοίκεια με τον Πολιτισμό στάση επί του συγκεκριμένου ζητήματος για το οποίο «ποιεί τη νήσσα».
Στην απάντηση δε των εκπροσώπων της Δημοτικής αρχής ξεχειλίζει η αλαζονεία της εξουσίας.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κος Σάπκας και η Πρόεδρος του Θεσσαλικού κα Βιβή Τσεκούρα καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη όλων των μελών του ΔΣ (κι όχι μόνο των εκπροσώπων μας) και με σκοπιμότητα ή αμέλεια τους παραπλάνησαν, στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 12/10/2017 , διαβεβαιώνοντας ψευδώς ότι, οι 12 υποψήφιοι είναι σύννομοι με την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όπως και οι ίδιοι παραδέχονται στην ανακοίνωση τους, με βάση την τελευταία τροπολογία του νόμου 4479/2017 άρθρο 30 , ως καλλιτεχνικοί διευθυντές «δύνανται να προσλαμβάνονται ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας».
Πως αποδεικνύει λοιπόν κάποιος ενδιαφερόμενος ότι δεν είναι ΥΕ αλλά τουλάχιστον ΔΕ και άρα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ?
Σαφώς με την προσκόμιση ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ του απολυτηρίου λυκείου ( για όποιον άλλο τίτλο της αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση και πράξη αναγνώρισης/ ισοτιμίας του τίτλου από το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς που ορίζονται γι’ αυτό.
Η μη προσκόμιση μαζί με την αίτηση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού, εξ αρχής από την όλη διαδικασία.
Οι 3 αιτούντες στους οποίους αναφερθήκαμε στην επιστολή μας, έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα πχ απολυτήριο λυκείου – κάτι που άλλοι υποψήφιοι το έπραξαν – για να αποδείξουν ότι ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ και όχι στην ΥΕ ? Όχι .
Κατά συνέπεια, βάσει της προκήρυξης πρέπει να αποκλειστούν εξ αρχής και να μην συμμετέχουν καν στη διαδικασία αξιολόγησης που θα γίνει σε επόμενο ΔΣ.
Και αναρωτιόμαστε: Γιατί τόση εμμονή στο λάθος ή στο <σκόπιμο λάθος > ?
Η προνομιακή δε συνεργασία σας με έναν εκ των τριών υποψηφίων στο σύνολο της πολιτιστικής σας δραστηριότητας ως Δημοτική αρχή τα τρία αυτά χρόνια δεν σας δίνει το δικαίωμα να λέτε ότι πορεύεστε με τις αρχές της ισοτιμίας και της διαφάνειας και να εγκαλείται αντιπολίτευση.
Μην περιμένετε «εκπτώσεις» νομιμότητας από μας και τους εκπροσώπους μας στο ΔΣ.
Σε τέτοιου είδους συνεννόηση και συνεργασία εμείς δεν πρόκειται ποτέ να προσχωρήσουμε.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων
1. Ειρήνη Καραλαριώτου
2. Κων/νος Τζανακούλης
3. Έκτορας Νασιώκας
4. ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος

Δείτε επίσης

Βρείτε μας