Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει την Τρίτη 19.09.2017 και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
2. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β’ τριμήνου 2017 Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
3. Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
4. Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
5. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
6. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
7. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
8. Περί ένταξης ή μη, των Δημοτικών Βοσκήσιμων Γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
9. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
10. Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καλντεριμιών Ραψάνης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση περιμετρικού Γείσου της στέγης του Γυμνασίου Λυκείου Πυργετού της Δημοτικής Ενότητας Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών»
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
15. Έγκριση χορήγησης μιας νέας παροχής ισχύος 25KV (Νο 2,0), για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο Συκούριο Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
16. Περί πρόθεσης παρέμβασης του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας, για την επανασύσταση εκπαιδευτικού χιονοδρομικού κέντρου Κισσάβου. Εισηγητής: Δήμαρχος

Δείτε επίσης

Βρείτε μας