Ημερίδα για την Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το Δήμο Λαρισαίων

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον τομέα ένταξης τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους όλων των Ευρωπαϊκών κρατών. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων και τοπικών φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες, κλπ.) και ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, κλπ.) καθώς και η αξιοποίηση χρήσιμων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων.

Αυτό ήταν και το πλαίσιο της θεματικής ημερίδας με τίτλο:
«Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης – Δράσεις, μεθοδολογίες & εργαλεία».
που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα τη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και τη Δ/νση Πρόνοιας, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PAL.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου “PAL – Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU” καθώς και των εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου με στόχο την υποστήριξη της ένταξης των ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των δράσεων και παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου υποστήριξης  ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων που βρίσκεται στη Ν. Σμύρνη, των εμπειριών και των προτάσεων του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» που υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των ΡΟΜΑ στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και οι δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο Λαρισαίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “A NEW ENTRANCE” του προγράμματος Erasmus+.
Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, κ. Αναστάσιος Βασιλειάδης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Καλομπάτσιος Χρήστος – Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Γεώργιος Σούλτης  – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, Αναπληρωτής Δημάρχου, ο κ. Δημήτρης Δεληγιάννης – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και η κ. Παπαδημητρίου Έλλη – εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης.
Τα βασικά συμπεράσματα από την ημερίδα δύνανται να συνοψιστούν ως εξής:
Ø    Στη πόλη της Λάρισας η κοινότητα των ΡΟΜΑ έχει σημαντική παρουσία, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.
Ø    Δύο βασικοί δίαυλοι είναι η ένταξη των ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, με πολλές δράσεις και δραστηριότητες να υλοποιούνται ήδη προς αυτές τις κατευθύνσεις από τοπικούς φορείς.
Ø    Ειδικότερα για την ένταξη των ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση, το έργο PAL μπορεί να προσφέρει σημαντικά εργαλεία και χρήσιμες μεθοδολογίες τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Ø    Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για συνεργασία όχι μόνο μεταξύ φορέων αλλά και μέσω επιμέρους Ευρωπαϊκών έργων και δράσεων που υλοποιούνται.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας