Νέα 64 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στην Π.Ε. Λάρισας με χρηματοδότηση από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

 Την ένταξη 64 νέων επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,96 εκατομμυρίων ευρώ, στο πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το πρόγραμμα που στο νομό Λάρισας διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΕΝΟΛ Α.Ε., οδηγεί σε ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ,  για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία  θέσεων εργασίας.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πρόεδρο και τα στελέχη της ΑΕΝΟΛ και  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, 2014-2020, σχεδιάσαμε και πετύχαμε την ένταξη 64 νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην Π.Ε. Λάρισας, με χρηματοδότηση 7,96 εκατ. ευρώ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ευχαριστώ τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα για τη χορήγηση χρηματικής  υπερδέσμευσης, που  μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε  πολύ μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων από όσες προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός  και να στηρίξουμε στην πράξη την  ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα  τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Ειδικότερα, η ένταξη των πράξεων στον Πίνακα που ακολουθεί ανά Υποδράση, αφορά στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (Ιδιωτικές Παρεμβάσεις)», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 7.960.691,75 € και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Δείτε τον Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.1
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.1.2
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0051234 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 16.081,99 16.081,99
2 LD251-0053641 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15.018,00 15.018,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.1.2 31.099,99 31.099,99
       
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.1 31.099,99 31.099,99
       
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
       
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0048409 ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 76.581,57 38.290,78
2 LD251-0053557 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ 34.760,00 17.380,00
3 LD251-0048668 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 381.314,69 190.657,34
4 LD251-0053291 ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 395.979,37 197.989,41
5 LD251-0047802 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ/ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 365.234,91 182.617,44
6 LD251-0052655 ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 192.958,00 96.479,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.2 1.446.828,54 723.413,97
       
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.3
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0052175 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 203.294,30 132.141,28
2 LD251-0044937 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 8 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 294.307,62 191.299,94
3 LD251-0043202 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 176.209,36 114.536,06
4 LD251-0048423 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 282.156,73 183.401,86
5 LD251-0049525 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 307.418,00 199.821,70
6 LD251-0048483 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 161.483,39 104.964,19
7 LD251-0052577 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑΣ 55.918,10 36.346,76
8 LD251-0046788 IL FIORE 89.314,57 58.054,46
9 LD251-0053673 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 122.056,44 79.336,68
10 LD251-0043339 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ 68.396,19 44.457,51
11 LD251-0049320 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 26.576,78 17.274,89
12 LD251-0053383 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΗΤΗ Α.Ε. 49.832,42 32.391,06
13 LD251-0048647 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 75.659,68 49.178,77
14 LD251-0051959 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 91.536,73 59.498,87
15 LD251-0053244 ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 265.231,46 172.400,44
16 LD251-0051265 ΨΥΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ 130.831,96 85.040,75
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.3 2.400.223,73 1.560.145,22
       
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.4
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0048219 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 108.142,17 70.292,41
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ   19.2.2.4 108.142,17 70.292,41
       
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.5
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0053389 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 35.850,53 23.302,83
2 LD251-0047007 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 96.123,19 62.480,06
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.5 131.973,72 85.782,89
       
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.6
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0050455 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ 185.282,99 92.641,49
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.6 185.282,99 92.641,49
       
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.2 4.272.451,15 2.532.275,98
       
ΔΡΑΣΗ 19.2.3
 

 

 

     
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.1
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0044961 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 583.343,54 291.671,77
2 LD251-0041266 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 402.474,98 201.237,49
3 LD251-0053697 ΊΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 385.506,56 192.753,28
4 LD251-0051885 ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 63.738,61 31.869,30
5 LD251-0053080 ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 407.918,75 203.959,37
6 LD251-0051904 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 484.037,32 242.018,66
7 LD251-0051036 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ) 434.477,66 217.238,82
8 LD251-0048111 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 98.618,00 49.309,00
9 LD251-0052179 ΊΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 104.835,77 52.417,88
10 LD251-0053468 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (ΚΑΡΥΔΙΑ) 71.101,75 35.550,87
11 LD251-0046176 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 593.387,31 296.693,65
12 LD251-0048108 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 187.925,21 93.962,60
13 LD251-0053657 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 139.311,00 69.655,50
14 LD251-0048107 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 585.049,00 292.524,50
15 LD251-0043235 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 19.550,00 9.775,00
16 LD251-0051171 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 596.695,26 298.347,63
17 LD251-0053252 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 271.013,52 135.506,76
18 LD251-0051708 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΩΦΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 338.909,24 169.454,62
19 LD251-0048619 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 95.679,66 47.839,83
20 LD251-0050312 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 246.163,70 123.081,85
21 LD251-0048662 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 108.712,00 54.355,99
22 LD251-0053636 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 554.402,60 277.201,30
23 LD251-0048031 ΊΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 238.070,85 119.035,42
24 LD251-0053261 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 363.296,60 181.648,30
25 LD251-0046005 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 335.011,46 167.505,73
26 LD251-0053182 KTΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 371.945,68 185.972,84
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.1 8.081.176,03 4.040.587,96
     
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0053227 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 247.847,34 136.316,01
2 [LD251-0052848 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ PACITHEA YATCHTING ΝΕΠΑ 252.568,50 138.912,67
3 LD251-0053200 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 204.371,06 112.404,05
4 LD251-0047595 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 166.100,00 107.964,99
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.3 870.886,90 495.597,72
   

 

 

 

   
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.4
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0048419 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 598.033,53 328.918,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.4 598.033,53 328.918,44
     
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.5
α/α Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη
1 LD251-0050452 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 79.483,19 43.715,75
2 LD251-0048499 ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 169.710,47 93.340,75
3 LD251-0048950 ΊΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 224.383,57 123.410,96
4 LD251-0046392 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΟΜΗΣ 400.549,00 220.301,95
5 LD251-0050005 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 79.142,02 51.442,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.5 953.268,25 532.211,66
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.3 10.503.364,71 5.397.315,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.806.915,85 7.960.691,75

 

 

 

Δείτε επίσης

Βρείτε μας