Έκπτωτος ο Ρίζος Κομήτσας, στη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Χρήστος Γελλαλής

Δημοσιεύτηκε σήμερα, η υπ’αριθμ. 295/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την έκπτωση του Κομήτσα Ρίζου από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου, με την οποία και αποκαταστάθηκε η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση του κ. Ρίζου Κομήτσα από την ιδιότητα του περιφερειακού συμβούλου της Π.Ε. Λάρισας και μάλιστα από την 25η.1.2020, ότε και απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.

Τη θέση αυτού αναμένεται να την καλύψει ο , Χρήστος Γελλαλής, ως πρώτος αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος.

Σύμφωνα με δήλωσή τους οι νομικοί παραστάτες, Μαρία Γαλλιού και Σωτήρη Κυβέλου, μετά την απόφαση ανέφεραν «εξ’ αρχής, είχαμε εμπιστοσύνη στην κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου και είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας