ΚΤΕΛ Λάρισας: Νέα δρομολόγια για Αγιά, Αγιόκαμπο και Βελίκα

Το ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από την Τρίτη 9-6-2020 έως και την Παρασκευή 26-6-2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή) τα δρομολόγια Λάρισας-Αγιάς διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

05.30′-07.15 ́-10.00′-12.45′-15.00-18.00-21.00 (Τρίτη-Πεμπτη) 21.30 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή)

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

08.15′-10.00′-12.15′-16.00-20.15′-21.45 ́ (Τρίτη-Πέμπτη)-22.15′ (Δευτέρα Τετάρτη-Παρασκευή)

Τα Σάββατα 13-6-2020 20-6-2020,27-6-2020 θα ισχύουν τα εξής :

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

07.15′-10.00′-12.45 ́-15.00′-18.00

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

08.15′-10.00′-12.15′-16.00′-18.45′-20.15 ́

Τις Κυριακές 14-6-2020,21-6-2020,28-6-2020 θα ισχύουν τα εξής :

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

07.15′-10.00′-12.45 ́-15.00′-18.00

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

10.00′-12.15 ́-16.00′-18.45′-20.15 ́

Επίσης, θα ισχύουν από την Τρίτη 9-6-2020 έως και την Παρασκευή 26-6 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή) τα εξής κάτωθι δρομολόγια: 

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

05.30′ -10.00′-12.45′-18.00 ́.

ΑΠΟ ΒΕΛΙΚΑ- ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

07.00′-11.30′-15.15 ́-19.30′.

Τα Σαββατοκύριακα 13-6&14-6-2020 20-6&21-6-2020,27-6&28-6-2020 θα ισχύουν τα εξής :

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

07.15 ́-10.00′-12.45′-15.00′-18.00 ́

ΑΠΟ ΒΕΛΙΚΑ- ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

09.15′-11.30′-15.15′-18.00-19.30′

Βρείτε μας