Την Πέμπτη η λαϊκή αγορά στο Συκούριο

Με απόφαση του δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Συκουρίου μετατίθεται για την Πέμπτη 30 Απριλίου, όπου θα συμμετέχει το σύνολο των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν. Στη λαϊκή θα διατεθούν προϊόντα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017. Εξαιρούνται τα είδη της κατηγορίας Ε’ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

B) Όλοι οι πωλητές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οφείλουν:

– να καλύπτουν με τους πάγκους πώλησης όλο το μήκος και όπου ενδείκνυται και σε διπλή σειρά την πλατεία ΘΕΜΙΔΟΣ. Επίσης, ο κάθε πωλητής να αναπτύξει τον πάγκο πώλησης του σε μήκος όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μέτρων, με δυνατότητα ανάπτυξης σε σχήμα Π και με βάθος μέχρι 2 μέτρα.

– να τηρούν μεταξύ των πάγκων την ελάχιστη απόσταση πέντε (5) μέτρων με τον ενδιάμεσο κενό χώρο – ελεύθερο από αντικείμενα.

– να φορούν υγειονομικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης και να έχουν δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό για την απολύμανση των μεταλλικών νομισμάτων τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου.

– να εποπτεύουν την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των πελατών και να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού μπροστά στους πάγκους τους.

– να συλλέγονται όλα τα απορρίμματα σε σακούλες σκουπιδιών ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός.

Γ) Οι καταναλωτές κατά την παρουσία τους στη Λαϊκή αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης, κρίνεται αναγκαίο:

– να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid – 19.

– να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των λαϊκών αγορών.

Η τήρηση όλων των παραπάνω μέτρων θα ελέγχονται από τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Νέσσωνος, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Συκουρίου και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, στο οποίο και κοινοποιείται η παρούσα απόφαση.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκ μέρους των πωλητών, θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από τον χώρο της λαϊκής με επέμβαση Αστυνομικών του Α.Τ. Τεμπών.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας