Το Θεσσαλικό Θέατρο δίνει αίμα

Το Θεσσαλικό Θέατρο, οι άνθρωποί του δηλαδή, σε όλες τις θέσεις, αισθάνονται την ανάγκη να συνεισφέρουν έστω κατ’ ελάχιστον στον αγώνα που δίνει η χώρα μας στη μάχη εναντίον του κορωνοϊού.

Γι αυτό το λόγο την Παρασκευή 3 Απριλίου θα πάρουν μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας