Μία κηδεία σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 στο νομό Λάρισας

Βασίλειος Καλόγηρος ετών 92

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισα