Ακολουθίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού την Καθαρά Δευτέρα

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου, θὰ τελοῦνται εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας οἱ Ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς σύμφωνα μέ τό κάτωθι πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κ Α Θ Α Ρ Α Σ     Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ

8:00 –  10:00 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & Ἀκολουθία τῆς Πρώτης Ὥρας.
12:00 – 13:00: Ἀκολουθία τῆς Τρίτης & τῆς Ἕκτης Ὥρας.
14:00 – 15:00: Ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας & Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
17:00 – 19:00: Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου & πρώτη στάση τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

Ἐπίσης ἀνακοινώνεται ὅτι οἱ ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου θὰ τελοῦνται εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν, καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, κάθε Παρασκευὴ  στίς 5.00 τὸ ἀπόγευμα.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας